fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Bajkowierszyki.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony bajkowierszyki.pl.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem strony: https://bajkowierszyki.pl, jest Michał Moryc EL-MOR z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Batalionu AK „Włochy” 11/12 02-482 Warszawa), NIP: 844-211-52-99; REGON: 200392525.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Dane osobowe są to informacje identyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni jak np. imię i nazwisko, identyfikatory, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń, lokalizator lub nr telefonu komórkowego.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany jak np. ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. podjęcia na Twoje żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
 2. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

– art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

– art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

– art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926),

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 3. w określonym celu na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą możesz być najbardziej zainteresowany w oparciu o wcześniejsze wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostaniesz o powyższym poinformowany poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

Jakie dane są nam potrzebne?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Ciebie danych na formularzu zamówienia (jeśli ich nie podasz, nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych. Pojawienie się u nas Twoich danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których korzystasz. Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, możesz dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Twoich danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail imię, temat oraz treść wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze nami kontaktu oraz konieczność zaznaczenia okienka z pouczeniem, że zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych wraz z linkiem do polityki prywatności.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych. Pojawienie się u nas Twoich danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których korzystasz. Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, możesz dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Twoich danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Cookies, czyli ciasteczka

Cookies to małe informacje tekstowe, które ułatwiają funkcjonowanie oraz korzystanie ze strony. Dzięki ciasteczkom zapewnione jest szybkie, prawidłowe oraz bezpieczne korzystanie z tej strony.

Zgoda na cookies

Czytelnikowi, który pierwszy raz odwiedza naszą stronę, na dole strony wyświetli się pasek z informacjami dotyczącymi ciasteczek oraz link do polityki prywatności (tekstu, który właśnie czytasz). Dzięki tej informacji będziesz mógł zdecydować, czy zgadzasz się na zbieranie przez nas cookies z danymi wymienionymi wyżej. Wyłączenie ciasteczek może utrudniać korzystanie z tej strony.

Zapamiętanie wybranych opcji na pasku informacyjnym możliwe jest dzięki działaniu cookies wtyczki o nazwie Cookie Notice for GDPR.

Cookies podmiotów trzecich

Dzięki nim strona wyposażona jest w funkcje, których dostarczycielami są podmioty trzecie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie, witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem.

Na stronie osadzamy filmy z serwisu YouTube. W momencie wyświetlania któregoś z nich automatycznie zgadzasz się na przetwarzanie cookies dotyczących serwisu Youtube. Politykę prywatności serwisu YouTube znajdziesz tutaj: Polityka Prywatności serwisu YouTube.

Funkcje społecznościowe

Na tej stronie umożliwiamy korzystanie Ci z funkcji subskrypcji/obserwacji używanych przez nas mediów społecznościowych, tj.: Facebook, Instagram, Youtube. Jeśli nie chcesz, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały o Tobie informacji po wejściu na naszą stronę, przed odwiedzinami wyloguj się z tych serwisów.

Logi serwera

Każdorazowe odwiedzanie strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi zawierają m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Są one zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią pomoc służącą do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Komu powierzamy dane osobowe?

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512

w celu przechowywania danych na serwerze, tutaj więcej o ich polityce prywatności: Polityka Prywatności firmy nazwa.pl,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

 • organom władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 • podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych umów powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;
 • zewnętrzny administratorom danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Ciebie naszych faktur w terminie).

Przez jaki czas będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. przez okres niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów przetwarzania, przez okres do czasu zakończenia realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 2. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
 3. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

Jakie masz prawa do swoich danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem bajkowierszownia@gmail.com. Realizacji niektórych uprawnień, spośród wskazanych powyżej, możemy odmówić Ci w sytuacji, w której realizacja któregoś byłaby sprzeczna z celem przetwarzania.

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymać od nas informację drogą mailową czy skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podjęliśmy wszelkie, dostępne nam środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które są wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dostępu do danych nie mają osoby nieupoważnione.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia.

Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z nami, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez Administratora

Jeżeli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

 

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Tobą celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Twoich danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane powyżej.

 

Nasze dane kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności, prosimy o wiadomość mailową na adres: bajkowierszownia@gmail.com.

Informacje dodatkowe

Tworzymy stronę w oparciu o system WordPress.  Logując się do systemu naszej strony korzystamy z mocnych haseł i loginów, które są znane tylko nam. Dodatkowo, korzystamy z wtyczek zabezpieczających przed atakami hakerskimi, które minimalizują możliwość włamu na stronę. Korzystamy również z certyfikatu SSL, który szyfruje przesyłanie danych przesyłane między przeglądarką a użytkownikiem (czyli, czytelnikiem strony).

Na komputerach, na których zarządzamy tą stroną mamy zainstalowane antywirusy, a komputery zabezpieczone są hasłami.

Współpracujemy z firmami, które działają w zgodzie z rozporządzeniem RODO i tak jak my, dbają o Twoje dane.